Reglement

Artikel 1
Het Soester Wandelweekend is een recreatief wandelevenement zonder wedstrijdselement.

Artikel 2
De deelnemer dinet zich lopend voor te bewegen over het door de organisator uitgezette parcours. 

Artikel 3
De wegensverkeerwet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregelaars en verkeerstekens, blijven tijdens het evenement op het gehele parcours van kracht. 

Artikel 4
De deelnemer dient de instructies op te volgen van de organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de organisator behoren. 

Artikel 5
De organisator is gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wandeltocht te halen indien deze zich niet houdt aan dit reglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zuls op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het evenement noodzakelijk wordt geacht. 

Artikel 6
Het meenemen van huisdieren (met uitzondering van aangelijnde hond) en voorwerpen zoals kinderwagens, spandoeken, enzovoort is niet toegestaan. 

Artikel 7
Van de deelnemer wordt verwacht dat zij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat; tevens is wildplassen verboden. 

Artikel 8 
Het is niet toegestaan tijdens het evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsen of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook. 

Artikel 9
De feitelijke toewijzing van starttijd aan een deelnemer geschiedt door de organisator. 

Artikel 10
De feitelijke toewijzing van starttijd aan een deelnemer geschiedt door de organisator. 

Artikel 11
De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren eigendommen van deelnemers. 

Artikel 12
Het volgen van de wandeltocht in auto’s, op motoren of (brom)fietsen is uitsluitend mogelijk wanneer men in het bezit is van een ontheffingsvignet van de organisatie. 

Artikel 13
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisator. 

Cookievoorkeuren

Functioneel. Noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Analytisch. Om bij te houden hoeveel mensen de website bezoeken.

Tracking. Om je een zo goed mogelijke ervaring te geven, de website te verbeteren, jou relevante informatie en advertenties te laten zien, en voor social media. Inschakelen