Reglement

Artikel 1
Het Soester Wandelweekend is een recreatief wandelevenement zonder wedstrijdelement.

Artikel 2
De Deelnemer dient zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours. Het gebruik van nordic walking stokken is toegestaan.

Artikel 3
De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht. Wij vragen je tijdens onze wandelevenementen, zoveel en waar mogelijk, rechts te wandelen. Hierdoor kunnen we onduidelijkheid voorkomen op routes die niet volledig zijn afgesloten voor wandelaars.

Artikel 4
De Deelnemer dient de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.

Artikel 5
De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wandeltocht te halen indien deze zich niet houdt aan dit Reglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 6
Het meenemen van huisdieren en voorwerpen zoals kinderwagens, spandoeken, enzovoort is niet toegestaan.

Artikel 7
Van de Deelnemer wordt verwacht dat zij de gedragsregels voor sporters volgen.

Artikel 8
Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.

Artikel 9
De feitelijke toewijzing van starttijd aan een Deelnemer geschiedt door de Organisator. Na de laatst aangegeven starttijd is het voor te laatkomers niet mogelijk om van start te gaan.

Artikel 10
De Deelnemer dient voor 16.30 uur gefinisht te zijn.

Artikel 11
De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren eigendommen van Deelnemers.

Artikel 12
Het volgen van de wandeltocht in auto’s, op motoren of (brom)fietsen is uitsluitend mogelijk wanneer men in het bezit is van een ontheffingsvignet van de organisatie.

Artikel 13
Het is niet toegestaan elders te starten dan op de door de Organisator aangegeven startplaats.

Artikel 14
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator.

Cookievoorkeuren

Functioneel. Noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Analytisch. Om bij te houden hoeveel mensen de website bezoeken.

Tracking. Om je een zo goed mogelijke ervaring te geven, de website te verbeteren, jou relevante informatie en advertenties te laten zien, en voor social media. Inschakelen